MAKALAH PEMIKIRAN PENDIDIKAN DIMASA ROSULULLAH S.A.W


BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses pendidikan sebenarnya telah berlangsung sepanjang sejarah dan berkembang sejalan dengan perkembangan sosial budaya manusia di bumi. Sumber utama pendidikan Islam yaitu fiman-firman Allah yang terdapat dalam kitab suci umat Islam yaitu Al-Quran. Sumber yang kedua ialah sunnah Nabi Muhammad SAW Continue reading

Advertisements

MAKALAH PKN GOOD GOVERNANCE


BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Good Governance adalah sebagi suatu paradigm yang dapat terwujud apabila ketiga pilar pendukungnya dapat berfungsi secara baik yaitu negara, sector swasta dan masyarakat madani. Istilah good governance di Indonesia dipahami sebagai kinerja suatu pemerintahan, perusahaan atau organisasi kemasyarakatan. istilah good governance muncul karena tiga sebab utama, pertama: krisis ekonomi dan poloitik yang masih terus menerus berlombak untuk menjadi partai politik yang unggul sehingga sehingga menimbulakan persaingan yang tidak sehat, kedua masih banyaknya korupsi dan berbagai bentuk penyimpangan dalam penyelenggaraan negara; Continue reading

MAKALAH SERTIFIKASI PROFESI GURU


BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Selepas diberlakukannya UU Sisdiknas No 30 tahun 2003 dan UU No.14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, tenaga pendidik di Indonesia diberi angina segar yang menjanjikan. Satu sisi ada amanat undang-undang tentang pentingnya anggaran pendidikan sebesar 205% dari APBN/APBD, dan pada sisi lain ada harapan untuk mendapatkan penambahan kesejahteraan sebesar 1 kali gaji pokok bila telah mengantongi sertifikat profesi. Pada tahun 2009 ini, secara ekonomi kedua kebijakan ini sudah mulai dirasakan. Guru dan siswa sudah mulai merasakan dampak dari kebijakan kenaikan anggaran pendidikan dan sertifikasi profesi.  Continue reading